r

Nieuws

Het laatste nieuws wat relevant is voor het werk van ConsultCare wordt hier gepubliceerd.

Nieuws

Nieuws

NZa wil waardegedreven bekostiging

NZa wil waardegedreven bekostiging van zorg De NZa wil de bekostiging van zorg baseren op toegevoegde waarde voor patiënten. Voor waardegedreven bekostiging moet er meer transparantie komen over kwaliteit van zorg. In de Wlz moet een benchmark komen. Verder adviseert de NZa de bewindslieden van VWS in nieuwe zorgakkoorden harde afspraken te maken over substitutie, e-health, innovatie, taakherschikking en preventie. 0 Foto: Fotolia De Nederlandse [...]

21 november 2017|

Werksessie Zelforganiserende team

De verpleeghuiszorg is enorm in ontwikkeling. Allerlei inhoudelijke thema’s vragen onze aandacht. Tegelijkertijd wordt er verwacht dat teams zelfstandig werken en professionals hun ruimte en verantwoordelijkheid nemen. Hoe kun je kwaliteit van zorg en welzijn versterken in samenspel met zelforganiserende teams? Uit ervaring en theorie blijkt dat als je voortdurend redeneert vanuit je visie op kwaliteit en rekening houdt met hoe gedrag tot stand [...]

20 november 2017|

Referenties