NZa wil waardegedreven bekostiging van zorg

De NZa wil de bekostiging van zorg baseren op toegevoegde waarde voor patiënten. Voor waardegedreven bekostiging moet er meer transparantie komen over kwaliteit van zorg. In de Wlz moet een benchmark komen. Verder adviseert de NZa de bewindslieden van VWS in nieuwe zorgakkoorden harde afspraken te maken over substitutie, e-health, innovatie, taakherschikking en preventie.

VBHC, waardegedreven bekostiging zorgen bekostiging
Foto: Fotolia

De Nederlandse gezondheidszorg staat er volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) goed voor. Maar er zijn wel enkele grote uitdagingen om goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, schetst de NZa in een brief aan de drie nieuwe bewindslieden van VWS. Zo worden mensen steeds ouder, stijgt de zorgvraag en zal ook het aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen de komende jaren fors stijgen. Daarmee komen er dus ook steeds meer mensen die zorg ontvangen uit de drie verschillende domeinen: via de Wmo, de Wlz en de Zorgverzekeringswet. Patiënten hebben last van die schotten. Maatwerk over de domeinen ontbreekt vaak.

Waardegedreven bekostiging van zorg

Voor meer informatie:

Bron: https://www.zorgvisie.nl/nza-wil-waardegedreven-bekostiging/