Het nieuwe kwaliteitskader wijkverpleging zal een toenemend beroep doen op zelfredzaamheid. Het kwaliteitskader moet eind 2019 zijn ingevoerd, zodat het de basis vormt voor de contractering in 2020.

Het nieuwe kwaliteitskader, dat vrijwel af is, geeft antwoord op de vraag wat goede wijkverpleging is vanuit het perspectief van cliënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en financiers. Het omschrijft wijkverpleging als ‘een team dat zich met partners in de buurt inzet voor de gezondheid en zelfredzaamheid’. Verpleegkundigen en verzorgenden helpen niet alleen thuis, achter de voordeur, maar zijn ook preventief in de wijk actief.

Cliënten staan centraal

Cliënten staan centraal in het kwaliteitskader. Dat kunnen cliënten zijn die ondersteuning nodig hebben vanwege gezondheidsproblemen. En het kan gaan om mensen zonder zorgvraag, die steun krijgen bij het vinden van een gezondere leefstijl. In alle gevallen proberen wijkverpleegkundigen mensen zoveel mogelijk in staat te stellen hun eigen leven voort te zetten, ondanks beperkingen door gezondheid of leeftijd.

lees meer: https://www.zorgvisie.nl/kwaliteitskader-wijkverpleging-mikt-op-zelfredzaamheid/?tid=TIDP151501X6336E4D2212C4F4994DDFE9344DC0F38YI4&utm_medium=email&utm_source=20180410%20nieuwsbrief%20zorgvisie%20-%20dagelijks&utm_campaign=NB_Zorgvisie