Het winternummer van het LOC-tijdschrift “Zorg & Zeggenschap” is uit! Met veel plezier presenteren we weer een editie vol interessante verhalen en nieuws over hoe vanuit relaties tussen mensen waarde-volle zorg, medezeggenschap en cliëntenparticipatie tot stand komen. We kijken ook alvast vooruit naar activiteiten van LOC in 2019. Een dezer dagen zal dit nummer bij abonnees en LOC-leden in de brievenbus vallen.

Met zorg bijdragen aan een betekenisvol leven 

In de politiek gaat het als het om zorg gaat vaak over geld. En dan vooral angst dat toenemende vergrijzing de zorg onbetaalbaar maakt. Via bijvoorbeeld hoofdlijnenakkoorden probeert de overheid de kosten te beheersen. Helaas gaat het gesprek dan niet meer over de vraag hoe zorg eraan kan bijdragen dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Hoe zij van betekenis kunnen zijn voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de maatschappij als geheel.

Samenspel en relaties

Steeds duidelijker blijkt dat dit voor ieder mens een eigen manier van invulling vraagt. En dat een samenspel tussen degene die zorg nodig heeft, zijn naasten en met maatschappelijk geld gefinancierde zorg daarbij noodzakelijk zijn. Waarbij degene die zorg nodig heeft zelf niet alleen zorg ontvangt, maar tegelijkertijd ook van betekenis is en blijft voor anderen. Het gaat daarbij dus steeds over de relatie tussen mensen.

In dit nummer

Lees via de linkjes hieronder direct een aantal digitale artikelen uit “Zorg & Zeggenschap”. LOC-leden en abonnees kunnen het hele tijdschrift onderaan deze pagina downloaden.

  • Professor Andries Baart werkte in zijn nieuwste boek uit hoe je relaties in de zorg tussen alle betrokkenen en het effect daarvan zichtbaar kunt maken. Hij droeg zijn boek op aan de oude LOC-directeur Yvonne van Gilse: “Ook de relationele kant van zorg meten”
  • De LOC-visie op waarde-volle zorg vormt de basis voor ingezette veranderingen in het zorg- en welzijnsonderwijs: “Dit heeft de toekomst”
  • In het najaar deelde LOC bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer haar visie op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdhulp: “Betrokkenheid kinderen en ouders noodzakelijk”
  • Twee cliëntenraadsleden en de ondersteuner van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam en omstreken vertegenwoordigen dak- en thuislozen niet alleen bij de organisatie, maar in de hele stad. Daarover vertellen ze in de rubriek “Cliënt-en-raad”: “We weten waar we staan”
  • Ook in 2019 staan allerlei initiatieven om de zorg te verbeteren centraal bij LOC. We geven een overzicht van de planning van LOC voor komend jaar: “Verdere versterking zeggenschap”

Verder brengt het nummer de vertrouwde rubrieken zoals “De Binding” en “In Beeld”, en actuele artikelen over het proefschrift van Peterjan van der Wal: “Wat maakt het leven de moeite waard in een verpleeghuis”; de vernieuwde wet voor cliëntenraden (Wmcz 2018); mantelzorgbeleid; veranderend toezicht in de zorg en het rondetafelgesprek over bekkenbodemmatjes.

Katern Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Het hart van dit nummer bevat het katern “Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg: Van regels naar relaties” (pdf). De beweging Radicale Vernieuwing werkt vanuit verbinding tussen mensen. Organisaties helpen elkaar en werken samen om de zorg te verbeteren. Dit gebeurt op vele manieren, zoals het betrekken van zorgkantoren en de inspectie, zoeken naar passende medezeggenschap en onderzoeken hoe onder meer facilitaire diensten een rol krijgen bij de vernieuwing. Lees in de artikelen hoe de mensen in de beweging werken aan het verwezenlijken van een gezamenlijke droom. (Zie ook het katern via Issuu hieronder.)